Apchem Sp.J. GMP+ HACCP
DIAMENTY FORBESA Gazela Biznesu Z satysfakcją informujemy, że firma Apchem Sp.J zdobyła tytuł GAZELI BIZNESU w XVI edycji rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Firm oraz wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes DIAMENTY FORBESA 2016.
APCHEM — dystrybutor firmy  na wybrane surowce chemiczne
(kwas mrówkowy, propionowy, mrówczany i propioniany wapnia i sodu oraz n-butanol, 2-EH, TMP, NPG)
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej:

§ 1. Administrator danych osobowych
APCHEM Patrycja Bartosz-Kędzior Adam Kędzior spółka jawna, jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

§ 2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw pod adres: lub pisemnie na adres naszej siedziby: Młodocin Większy 4, 26-625 Wolanów

§ 3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, ponieważ są niezbędne do wykonania umowy, realizacji dostawy towaru/usługi lub w celu składania ofert i negocjacji na etapie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit.b RODO).

§ 4. Kategorie danych, które przetwarzamy
Administrator danych przetwarza jedynie te kategorie danych, które są konieczne do realizacji celu określonego w punkcie III. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

§ 5. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe administrator danych może udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, które świadczą usługi w związku z wykonaniem danej umowy.

§ 6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator danych osobowych nie przekazuje danych poza teren Polski.

§ 7. Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

§ 8. Prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzane
Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do zapomnienia;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Copyright © Apchem Sp.J. Wszelkie prawa zastrzeżone.     Mapa serwisu | Kontakt | O Firmie