Apchem Sp.J. GMP+ HACCP
DIAMENTY FORBESA Gazela Biznesu Z satysfakcją informujemy, że firma Apchem Sp.J zdobyła tytuł GAZELI BIZNESU w XVI edycji rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Firm oraz wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes DIAMENTY FORBESA 2016.
APCHEM — dystrybutor firmy  na wybrane surowce chemiczne
(kwas mrówkowy, propionowy, mrówczany i propioniany wapnia i sodu oraz n-butanol, 2-EH, TMP, NPG)
Certyfikaty i nagrody
Z wielką satysfakcją informujemy że firma Apchem SP.J. zdobyła w czerwcu tego roku wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes DIAMENTY FORBESA 2016 w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln PLN. W województwie mazowieckim na 255 firm zajęła 17 miejsce, natomiast w liście ogólnopolskiej uplasowała się na pozycji 68.

Zestawienie od 2006 roku opracowuje firma D&B, obecnie pod marką Bisnode. W rankingu znajdują się firmy, które w trzech ostatnich latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. W rankingu są brane pod uwagę firmy, które w terminie złożyły do KRS sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy lub opublikowały je w Monitorze Polskim B. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Wyselekcjonowane zostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka niższym niż 4, ocenianym według ratingu Bisnode.

Wywiadownia zebrała dane o podmiotach gospodarczych, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego w 2015 roku. Posłużyły one do stworzenia bazy blisko 3 tys. przedsiębiorstw, którym w tym roku wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności. A więc takich, które są rentowne (na podstawie wskaźników EBIT i ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Firmy spełniające wszystkie warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Dodatkowo zostały zweryfikowane w Krajowym Rejestrze Długów. Pod uwagę wzięto przedsiębiorstwa, które w 2014 roku osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln złotych.Copyright © Apchem Sp.J. Wszelkie prawa zastrzeżone.     Mapa serwisu | Kontakt | O Firmie